Pozícia – výkonná riaditeľka/výkonný riaditeľ

Slovenskej filmovej a televíznej akadémie (SFTA)

 

Informácie o výberovom konaní

SFTA vyhlasuje výberové konanie na pozíciu výkonnej riaditeľky/výkonného riaditeľa SFTA.

Jej/jeho úlohou bude vykonávať agendu SFTA v rozsahu uvedenom nižšie a plniť úlohy uložené prezídiom SFTA.

Nepôjde o pracovnoprávny vzťah. 

Osobné údaje poskytnuté uchádzačmi spracúva SFTA na právnom základe podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v rámci predzmluvných vzťahov za účelom budúceho uzavretia zmluvného vzťahu.

Požadované doklady k prihláške:
- osobný dotazník, profesijný štruktúrovaný životopis, vo forme Europass (formulár je možné stiahnuť na: https://europass.cedefop.europa.eu/sk/documents/curriculum-vitae),
- motivačný list

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské I. stupňa

Počet rokov praxe
5

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • Najmenej 5 rokov praxe v mediálnej alebo kultúrnej oblasti ku dňu uskutočnenia výberového konania
 • Prax s riadením organizácie, útvaru alebo projektového tímu
 • Znalosť audiovizuálneho prostredia a síl, ktoré ho ovplyvňujú
 • Silné porozumenie podnikovým financiám a mieram výkonnosti
 • Vynikajúce organizačné a vodcovské schopnosti
 • Vynikajúce komunikačné, medziľudské a prezentačné zručnosti
 • Vynikajúce analytické schopnosti a schopnosť riešiť problémy

Ďalšie požadované predpoklady

 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť,
 • výborná znalosť anglického jazyka, znalosť ďalších jazykov vítaná

Zodpovednosti

 • Zabezpečiť dodržiavanie stanov SFTA
 • Vypracovať stratégiu SFTA v súlade s cieľmi definovanými v stanovách SFTA
 • Analyzovať audiovizuálne prostredie, identifikovať témy, jeho problémy a udalosti a poskytovať riešenia na zabezpečenie správneho fungovania SFTA
 • Informovať prezídium o  aktivitách v súvislosti s výkonom funkcie
 • Komunikovať a udržiavať dôverné vzťahy s členmi SFTA, obchodnými partnermi a verejnými inštitúciami
 • Dohliadať na finančnú efektivitu a výkonnosť SFTA
 • Aktívne vyhľadávať možnosti financovania SFTA a jej projektov prostredníctvom grantov, sponzoringu, reklamných partnerstiev a pod., vypracovať žiadosti, ako ich aj osobne obhájiť
 • Dohliadať na externú komunikáciu SFTA
 • Delegovať zodpovednosti a dohliadať na prácu spolupracovníkov, ktorí dodávajú služby, za účelom dosiahnutia maximálneho výkonu

Uzávierka prihlášok: 3.11.2019

Do predmetu elektronickej správy uveďte: „Výberové konanie na výkonnú riaditeľku/výkonného riaditeľa SFTA“.

Kontakt na zasielanie požadovaných dokumentov: sfta@sfta.sk

Táto web stránka používa cookies k analýze návštevnosti a bezpečnej prevádzke web stránky. Kliknutím na tlačidlo „OK“ prijímate súbory cookies a beriete na vedomie naše podmienky ochrany osobných údajov Viac.
OK